Minna Kauppi

Pulppuilevan innokas, iloinen, päättäväinen ja supertehokas.

VALIvaliVALi

URHEILUvalivalivalivalivaliEIvalivalivalivaliVAANvalivalivalivaliNYTvalivalivalivalivaliLÄHDEvalivalivalivalivaliKIITOON.

ValivalivalivalivaliNYTvalivaliPIENESSÄvalivalivaliVATUSSITAUDISSAvalivalivalivalivaliMILJOONANvalivalivalivalivali

VUODENvalivalivalivalivaliJALKAVAIVOJENvalivalivalivalivaliJÄLKEENvalivalivalivalivaliJOvalivalivalivalivali

PARIvalivalivalivalivaliVIIKKOA.valivalivalivalivaliPALAANvalivalivalivalivaliURHEILUUNvalivalivalivalivaliJA

valivalivalivalivaliASIAANvalivalivalivalivaliKUNvalivalivalivalivaliPAHATvalivalivalivalivaliPÖPÖTvalivalivalivalivali

ONvalivalivalivalivaliSAANUvalivalivalivalivaliKUONOONvalivalivalivalivaliHYVIKSILTÄ. 

valivalivalivalivaliSITÄvalivalivalivalivaliENNENvalivalivalivalivaliSÄÄSTÄNvalivalivalivalivaliTEIDÄTvalivalivalivalivali

ENEMMILTÄvalivalivalivalivaliVALITUKSILTA.valivalivalivalivali.AAMEN.

VALITTAJAäMmä